Đèn Tường Hiện Đại CDT-1912

Đèn Tường Hiện Đại CDT-1912

Đèn Tường Hiện Đại CDT-1912

Đèn Tường Hiện Đại CDT-1912 
Hình ảnh bàn giao