Đèn tường hiện đại CDT-1980 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1