Đèn mâm hiện đại CMH8903-8

Đèn mâm hiện đại CMH8903-8

Đèn mâm hiện đại CMH8903-8 
Hình ảnh bàn giao