Đèn mâm hiện đại CMH-6813-800

Đèn mâm hiện đại CMH-6813-800

Đèn mâm hiện đại CMH-6813-800 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường