Đèn mâm hiện đại CMH6811-8

Đèn mâm hiện đại CMH6811-8

Đèn mâm hiện đại CMH6811-8

Đèn mâm hiện đại CMH6811-8 
Hình ảnh bàn giao