Đèn mâm hiện đại CMH6812-12

Đèn mâm hiện đại CMH6812-12

Đèn mâm hiện đại CMH6812-12 
Hình ảnh bàn giao