Đèn mâm hiện đại CMH6811-10

Đèn mâm hiện đại CMH6811-10

Đèn mâm hiện đại CMH6811-10 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường