Đèn mâm hiện đại CMH-6816-8

Đèn mâm hiện đại CMH-6816-8

Đèn mâm hiện đại CMH-6816-8

Đèn mâm hiện đại CMH-6816-8 
Hình ảnh bàn giao