Đèn mâm hiện đại CMH-6814-100 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường