- Kích thước D600*H800mm : 12,500,000
- Kích thước 
D800*H1100mm : 14,900,000
- Kích thước D1000*H1500mm : 20,200,000
- Kích thước D1200*H1800mm : 29,500,000 
- Kích thước D1500*H2200mm : 41,500,000
- Kích thước D1800*H2600mm : 58,000,000

Đèn Thông Tầng CTT-2885 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1