- Kích thước D1000*H1500mm : 21,200,000
- Kích thước D1200*H1800mm : 25,500,000 
- Kích thước D1500*H2200mm : 35,500,000
- Kích thước D1800*H2600mm : 53,500,000

Đèn Thông Tầng CTT-2882

Đèn Thông Tầng CTT-2882

Đèn Thông Tầng CTT-2882 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1