- Kích thước D1200*H1000mm : 17,200,000
- Kích thước D1400*H1200mm : 22,200,000

Đèn Thông Tầng CTT-2881

Đèn Thông Tầng CTT-2881

Đèn Thông Tầng CTT-2881

Đèn Thông Tầng CTT-2881 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1