- Kích thước D800*H1100mm : 11,000,000
- Kích thước D1000*H1500mm : 15,000,000
- Kích thước D1200*H1800mm : 22,000,000 
- Kích thước D1500*H2200mm : 28,000,000
- Kích thước D1800*H2600mm : 45,000,000
 Đèn Thông Tầng CTT-1110

Đèn Thông Tầng CTT-1110 1

Đèn Thông Tầng CTT-1110 2
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường