- Kích thước D800*H1100mm : 12,200,000
- Kích thước D1000*H1500mm : 14,200,000
- Kích thước D1200*H1800mm : 18,500,000 
- Kích thước D1500*H2200mm : 23,500,000
- Kích thước D1800*H2600mm : 40,000,000
 Đèn Thông Tầng CTT-1109
Đèn Thông Tầng CTT-1109 1

Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1