Đèn thông tầng CTT-1107

CTT-1107 1

CTT-1107 2
Hình ảnh bàn giao