Đèn chùm thả hiện đại CCT-1482

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1482

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1482
Hình ảnh bàn giao