Đèn chùm thả hiện đại CCT-1479-6
Đèn chùm thả hiện đại CCT-1479-6
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường