Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-800

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-600 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1