Đèn chùm thả hiện đại CCH-2106-1200
 Đèn chùm thả hiện đại CCH-2106-600

Đèn chùm thả hiện đại CCH-2106-600
Hình ảnh bàn giao