Đèn chùm thả hiện đại CCH-1289

Đèn chùm thả hiện đại CCH-1289

Đèn chùm thả hiện đại CCH-1289
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường