Đèn Chùm Hiện Đại CCH-2106-600

Đèn Chùm Hiện Đại CCH-2106-600 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường