Thông số kĩ thuật: CCH-1752-800
Kích thước: Ø800 x H 250mm 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1