Thông số kĩ thuật: CCH-1751-800
Kích thước: D800 x H450mm
Hình ảnh bàn giao