Quạt trần đèn CQ2752 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1