Đèn thả trang tri bàn ăn CTH-801 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường
Bạn cần hỗ trợ?1