Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1929

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1929 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường