Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1927

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1927 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường