Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1920

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1920

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1920 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường