Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1919 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường