Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1917

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1917

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1917

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1917 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường