Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1916

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1916 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường