Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1915

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1915 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường