Đèn Chùm Pha Lê CCP-9107-8

Đèn Chùm Pha Lê CCP-9107-8

Đèn Chùm Pha Lê CCP-9107-8 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường