Đèn Chùm Pha Lê CCP-9101-8 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường