Đèn Chùm Pha Lê CCP-9101-12

Đèn Chùm Pha Lê CCP-9101-12

Đèn Chùm Pha Lê CCP-9101-12 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường