Đèn Chùm Bát Đá Tự Nhiên CCP-1605-15

Đèn Chùm Bát Đá Tự Nhiên CCP-1605-15

Đèn Chùm Bát Đá Tự Nhiên CCP-1605-15

Đèn Chùm Bát Đá Tự Nhiên CCP-1605-15 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường