Quạt trần Nhật Kaiyo YAMA-4054

Quạt trần Nhật Kaiyo YAMA-4054 1

Quạt trần Nhật Kaiyo YAMA-4054 2
 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường