Quạt trần Nhật Kaiyo SAITA-102
 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường