Quạt trần Nhật Kaiyo OKA-181

Quạt trần Nhật Kaiyo OKA-181 2

Quạt trần Nhật Kaiyo OKA-181 3
 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường