Đèn Thả Hiện Đại CTH-2641

Đèn Thả Hiện Đại CTH-2641

Đèn Thả Hiện Đại CTH-2641 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường