Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1921

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1921

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1921

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1921 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường