Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1913

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1913

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1913

Đèn mâm ốp trần cho bé CMB-1913 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường