Đèn chùm thả hiện đại CTH-2641

Đèn chùm thả hiện đại CTH-2641

Đèn chùm thả hiện đại CTH-2641
 
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường