Kích thước: Ø 800mm - Giá: 7,200,000 
Kích thước: Ø 1000mm - Giá: 11,000,000
Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường