Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-600

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-600

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-600

Đèn chùm thả hiện đại CCT-1470-600

Hình ảnh bàn giao
Sơ đồ chỉ đường